1. Honda Civic 4p Dmt Ex Sedan 5vel

  Honda Civic 2008 4p Dmt Ex Sedan 5vel
  • $ 119,000
  • 2008  | 71,251 Km
  • Estado De México 
 2. Honda Civic 4p Ex-r Sedan Aut

  Honda Civic 2000 4p Ex-r Sedan Aut
  • $ 53,000
  • 2000  | 88,419 Km
  • Estado De México 
 3. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2011 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 159,000
  • 2011  | 30,000 Km
  • Distrito Federal 
 4. Honda Civic 2p Dmt Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2010 2p Dmt Ex Coupe 5vel
  • $ 160,000
  • 2010  | 43,000 Km
  • Distrito Federal 
 5. Honda Civic 4p Dat Exl Sedan Aut

  Honda Civic 2011 4p Dat Exl Sedan Aut
  • $ 185,000
  • 2011  | 85,343 Km
  • Morelos 
 6. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2007 2p Dmt Si Sport
  • $ 129,000
  • 2007  | 78,000 Km
  • Distrito Federal 
 7. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2007 2p Dmt Si Sport
  • $ 148,500
  • 2007  | 81,000 Km
  • Distrito Federal 
 8. Honda Civic 2p Dmt Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2008 2p Dmt Ex Coupe 5vel
  • $ 121,000
  • 2008  | 73,000 Km
  • Estado De México 
 9. Honda Civic 4p Dmt Lx Sedan Aut

  Honda Civic 2012 4p Dmt Lx Sedan Aut
  • $ 195,000
  • 2012  | 42,500 Km
  • Estado De México 
 10. Honda Civic 4p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2007 4p Dmt Si Sport
  • $ 129,000
  • 2007  | 72,000 Km
  • Estado De México 
 11. Honda Civic 4p Dat Exl Sedan Aut

  Honda Civic 2009 4p Dat Exl Sedan Aut
  • $ 144,000
  • 2009  | 59,000 Km
  • Distrito Federal 
 12. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2009 2p Dmt Si Sport
  • $ 185,000
  • 2009  | 95,000 Km
  • Distrito Federal 
 13. Honda Civic 2p Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2005 2p Ex Coupe Aut
  • $ 85,500
  • 2005  | 65,000 Km
  • Estado De México 
 14. Honda Civic 2p Dmt Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2006 2p Dmt Ex Coupe 5vel
  • $ 103,000
  • 2006  | 103,500 Km
  • Distrito Federal 
 15. Honda Civic 2p Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2005 2p Ex Coupe 5vel
  • $ 73,500
  • 2005  | 150,000 Km
  • Distrito Federal 
 16. Honda Civic 4p Dmt Exl Sedan 5vel

  Honda Civic 2010 4p Dmt Exl Sedan 5vel
  • $ 154,800
  • 2010  | 50,000 Km
  • Estado De México 
 17. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2007 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 123,000
  • 2007  | 130,000 Km
  • Estado De México 
 18. Honda Civic 2p Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2013 2p Ex Coupe 5vel
  • $ 215,000
  • 2013  | 23,000 Km
  • Nuevo León 
 19. Honda Civic 2p Dmt Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2008 2p Dmt Ex Coupe 5vel
  • $ 117,500
  • 2008  | 77,000 Km
  • Estado De México 
 20. Honda Civic 4p Dmt Exs Sedan Aut

  Honda Civic 2007 4p Dmt Exs Sedan Aut
  • $ 124,000
  • 2007  | 70,000 Km
  • Distrito Federal 
 21. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2008 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 107,000
  • 2008  | 70,000 Km
  • Distrito Federal 
 22. Honda Civic 4p Dmt Ex Sedan 5vel

  Honda Civic 2012 4p Dmt Ex Sedan 5vel
  • $ 163,900
  • 2012  | 26,000 Km
  • Distrito Federal 
 23. Honda Civic 4p Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2003 4p Ex Sedan Aut
  • $ 72,000
  • 2003  | 143,000 Km
  • Nuevo León 
 24. Honda Civic 4p Dat Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2010 4p Dat Ex Sedan Aut
  • $ 168,500
  • 2010  | 34,000 Km
  • Distrito Federal 
 25. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2007 2p Dmt Si Sport
  • $ 150,000
  • 2007  | 70,000 Km
  • Estado De México 
 26. Honda Civic 4p Dat Lx Sedan Aut

  Honda Civic 2007 4p Dat Lx Sedan Aut
  • $ 90,000
  • 2007  | 60,000 Km
  • Distrito Federal 
 27. Honda Civic 4p Dat Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2010 4p Dat Ex Sedan Aut
  • $ 159,000
  • 2010  | 45,814 Km
  • Veracruz 
 28. Honda Civic 4p Dmt Exs Sedan Aut

  Honda Civic 2007 4p Dmt Exs Sedan Aut
  • $ 97,000
  • 2007  | 130,000 Km
  • Distrito Federal 
 29. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2008 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 129,000
  • 2008  | 65,000 Km
  • Distrito Federal 
 30. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2010 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 159,000
  • 2010  | 25,000 Km
  • Estado De México 
 31. Honda Civic 4p Dmt Exl Sedan 5vel

  Honda Civic 2009 4p Dmt Exl Sedan 5vel
  • $ 140,000
  • 2009  | 56,000 Km
  • Distrito Federal 
 32. Honda Civic 4p Dmt Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2012 4p Dmt Ex Sedan Aut
  • $ 205,000
  • 2012  | 25,000 Km
  • Distrito Federal 
 33. Honda Civic 4p Dmt Ex Sedan 5vel

  Honda Civic 2011 4p Dmt Ex Sedan 5vel
  • $ 166,000
  • 2011  | 60,000 Km
  • Estado De México 
 34. Honda Civic 4p Lx Sedan Aut

  Honda Civic 2005 4p Lx Sedan Aut
  • $ 76,000
  • 2005  | 89,000 Km
  • Estado De México 
 35. Honda Civic 4p Dmt Ex Sedan 5vel

  Honda Civic 2006 4p Dmt Ex Sedan 5vel
  • $ 89,999
  • 2006  | 70,000 Km
  • Estado De México 
 36. Honda Civic 4p Dat Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2007 4p Dat Ex Sedan Aut
  • $ 104,500
  • 2007  | 70,000 Km
  • Distrito Federal 
 37. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2008 2p Dmt Si Sport
  • $ 149,999
  • 2008  | 130,000 Km
  • Distrito Federal 
 38. Honda Civic 2p Dat Ex Coupe Aut

  Honda Civic 2006 2p Dat Ex Coupe Aut
  • $ 115,000
  • 2006  | 63,000 Km
  • Distrito Federal 
 39. Honda Civic 4p Dmt Lx Sedan 5vel

  Honda Civic 2009 4p Dmt Lx Sedan 5vel
  • $ 114,000
  • 2009  | 83,000 Km
  • Distrito Federal 
 40. Honda Civic 4p Dat Lx Sedan Aut

  Honda Civic 2010 4p Dat Lx Sedan Aut
  • $ 137,500
  • 2010  | 90,000 Km
  • Distrito Federal 
 41. Honda Civic 4p Dmt Lx Sedan Aut

  Honda Civic 2012 4p Dmt Lx Sedan Aut
  • $ 193,000
  • 2012  | 31,000 Km
  • Chiapas 
 42. Honda Civic 4p Cvt Ex Hybrid

  Honda Civic 2011 4p Cvt Ex Hybrid
  • $ 225,000
  • 2011  | 19,000 Km
  • Distrito Federal 
 43. Honda Civic 4p Cvt Ex Hybrid

  Honda Civic 2009 4p Cvt Ex Hybrid
  • $ 159,000
  • 2009  | 110,000 Km
  • Distrito Federal 
 44. Honda Civic 4p Dat Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2007 4p Dat Ex Sedan Aut
  • $ 129,900
  • 2007  | 25,000 Km
  • Estado De México 
 45. Honda Civic 2p Dmt Si Sport

  Honda Civic 2007 2p Dmt Si Sport
  • $ 128,000
  • 2007  | 124,000 Km
  • Distrito Federal 
 46. Honda Civic 4p Dmt Lx Sedan 5vel

  Honda Civic 2006 4p Dmt Lx Sedan 5vel
  • $ 92,000
  • 2006  | 137,000 Km
  • Distrito Federal 
 47. Honda Civic 2p Dmt Ex Coupe 5vel

  Honda Civic 2009 2p Dmt Ex Coupe 5vel
  • $ 147,200
  • 2009  | 88,000 Km
  • Estado De México 
 48. Honda Civic 4p Dat Ex Sedan Aut

  Honda Civic 2008 4p Dat Ex Sedan Aut
  • $ 104,000
  • 2008  | 100,000 Km
  • Distrito Federal